Din iboende forventning om et møde!

Fra din fødsel og mens du er barn, har du en iboende evolutionsmæssig forventning om at møde og matche et menneskeligt nervesystem, der er langt mere modent og velreguleret end du er. Et andet menneske med et afbalanceret nervesystem, som ovenikøbet er god til at afstemme sig med dig. Du er på grund af evolutionens udvikling af pattedyrsunger født med en biologisk rettethed mod at skabe tilknytning og være i samspil med dine forældre.

Du er skabt til at tage initiativ og styring i forholdet til dine forældre. Du er skabt til at tage del i andre menneskers følelser og at kunne opfatte andres menneskers intentioner.

Den neurale hjernestruktur kalder man for en indre skabelon for samspil, og det er et anlæg du har for at deltage i et andet menneskes nervesystem.

Din tidlige kontakt til din mor og far er afgørende for hvordan dit arveanlæg udvikler sig, fordi det er den kontakt der skaber nye neurale forbindelser i din hjerne. Det er dine erfaringer i samspillet med mor og far der danner dit personlighedsfundament indeni – og måder at være sammen med mor og far på bliver til måder jeg er sammen med mig selv på. Igen – det er det selvværd er, en måde at være sammen med mig selv på, hvor jeg selv oplever at jeg har værdi i verden, ligesom jeg har erfaringer med at have værdi for min mor og far gennem deres kærlige og støttende samspil med mig.

Jeg vil gerne tage dig et spadestik dybere omkring tilknytning og det der for dig bliver til oplevelse af samhørighed. Det at høre til. At være sammen. Med mor og far. Det åbner op for mere af din biologi, og jeg vil gøre mit for at holde tungen lige i munden og forblive fokuseret og med overblik, og samtidig tage lidt flere detaljer med om hvordan du fungerer indeni.

Evne til samhørighed og dine emotioner.

HvisDu har som menneske op gennem evolutionen langsomt udviklet evnen til at indgå i samspil med andre, bruge sprog, skabe mening og danne tilknytning. Det er derfor, at du når du kommer til verden har en medfødt parathed til at danne og bevare tilknytning ligesom andre pattedyr, og der er en ret tæt kobling mellem tilknytningsprocesser imellem dig og dine forældre, og så hjernens belønningssystem, dvs. produktionen af neurotransmitterstoffet dopamin, og man taler ligefrem om et tilknytningshormon, oxytocin, som neurobiologisk er med til at ’skabe’ moder/fader kærlighed.
Din evne til tilknytning er medfødt, men den udvikles gennem din tætte relation til din mor og far. Din brug af følelsesmæssige signaler er udviklet til at tiltrække din mors og fars opmærksomhed så de kan give dig omsorg, trøst og stimulere din udvikling. Som helt lille kommunikerer du først og fremmest gennem bevægelser som fx motorik, mimik og lyde – fx gråd, og dine forældres omsorgsadfærd skal være på pletten til at regulere dine skiftende tilstande indeni. Du reagerer også på andres følelsesmæssige udtryk, så du fx kan begynder at græde, når du hører et andet barn græde. Du er født med dit eget temperament, det vil sige dit aktivitetsniveau, din opmærksomhedsevne, og din følsomhed overfor forandringer indeni dig og udenfor dig. Dit temperament er hverken godt eller skidt, som jeg sagde før, men kan passe bedre eller mindre godt med dine forældres temperament. Og dine medfødte signaler som fx at græde har som formål, at de skal knytte din voksne til dig og udløse deres omsorgsadfærd. Hvis dine forældre har svært ved at regulere sig selv og let overvældes, så kan det være svært for dem at være åbne og tilgængelige og rolig med dig og dit temperament. Samspil med din mor og far, hvor i kan være i en spejlende, imiterende og nonverbal dialog opstår kun, når hverken du eller dine forældre er forstyrrede, stressede eller nervøse. 

Hvis nu dine forældre er rolige og tilgængelige, og du er urolig eller forstyrret, så kan de sagtens regulere dig

men et egentligt samspil har brug for ro, tryghed og fælles nysgerrig glæde og engagement.

Dine forældres følsomhed overfor dine kommunikationssignaler er essensen i en tryg tilknytning, og du bruger din gråd, dine lyde og dit smil til at guide dine forældre til den rigtige omsorgsadfærd. Deres øjenkontakt med dig er et vigtigt holdepunkt for jeres samspil, og du kan også tænde og slukke for samspillet via din øjenkontakt. Din identitetsudvikling forudsætter, at dine forældre er i stand til at forbinde sig følelsesmæssigt med dig både ved at være parate til kontakt når du er parat, men også ved at have en følsomhed overfor din tilbagetrækning efter en sekvens med samspil og samhørighed.

Tilgængelighed.

Hvis nu dine forældre er rolige og tilgængelige, og du er urolig eller forstyrret, så kan de sagtens regulere dig, men et egentligt samspil har brug for ro, tryghed og fælles nysgerrig glæde og engagement. Dine forældres følsomhed overfor dine kommunikationssignaler er essensen i en tryg tilknytning, og du bruger din gråd, dine lyde og dit smil til at guide dine forældre til den rigtige omsorgsadfærd.  Deres øjenkontakt med dig er et vigtigt holdepunkt for jeres samspil, og du kan også tænde og slukke for samspillet via din øjenkontakt. Din identitetsudvikling forudsætter, at dine forældre er i stand til at forbinde sig følelsesmæssigt med dig både ved at være parate til kontakt når du er parat, men også ved at have en følsomhed overfor din tilbagetrækning efter en sekvens med samspil og samhørighed.

Din vigtigste opgave som helt spæd er at danne tætte samhørighedsbånd med din mor og far, og den afstemning af affekter der foregår imellem jer er det der bliver til din evne til at knytte dig i det hele taget. Når både dit og din mors eller fars nervesystem er aktiveret samtidig, så skabes der et resonansfænomen som gør det muligt for begge nervesystemer at spille sammen omkring regulering af den aktivitet der er i dem. Din hjerne og alle kredsløb i dig er afhængig af den her form for en til en kommunikation.

Som nyfødt er du forberedt fra naturens side på at kommunikere med din far og mor, og som helt spæd er det førsproglige måder at være sammen på. Al interaktion skal tilpasses dig, når du er tryg og klar til det. Som lille benytter du følelsesmæssige udtryk gennem ansigtsmimik, motorik og lyde i, og du kan også skelne mellem følelsesudtryk i din mors og fars ansigt. Øjenkontakt har en særlig plads, og er meget intens for dig.

Læs mere i DEL 6. som er klar til dig NU!

Rikke Hvelplund, erfaren pykoterapeut I Emotion Center i København NV

Rikke Hvelplund
ISTDP Psykoterapeut

Emotion Center

2400 Kbh NV

T: 42507096
E: kontakt@rikkehvelplund.dk

 

Share This