INDIVIDUEL SUPERVISION

og personlig udvikling

Giv dig tid og rum til at stoppe op i dit arbejde som psykoterapeut, og lad SuperVision med mig blive dit ‘helle’, hvor vi sammen skaber et forum for lige dele læring og næring af dit sind.

Det er vigtigt for mig at byde på et samvær, der tager afsæt i at møde dig som menneske først, med de udfordringer du oplever i en psykoterapeutisk kontekst.

Omdrejningspunktet er ALTID at skabe et rum for samhørighed og meningsfuldhed
– både i dig som individ og i dit arbejdsliv som psykoterapeut.
 

Jeg inviterer dig ind i et trygt rum, hvor vi sammen og som jævnbyrdige kaster os ind i det du oplever i dit arbejde som terapeut – det der driller, og det der går godt.

Det du har brug for hjælp til bliver anskuet og vendt til meningsfulde, personlige opgaver, som du kan høste små og store sejre gennem. Vi omarbejder og nedbryder problemer til mindre urovækkende dele, sådan at det bliver nemmere for dig at vende oplevelse af krise til kontrollerbare muligheder med synlige resultater. Jeg véd, at det der virkelig motiverer dig til at fortsætte med dit arbejde (og dit liv) er oplevelsen af at have det der skal til, at du lykkes med det du sætter dig for, og at du finder mening i det der er bøvlet. Ligesom dine klienter!

Vi samarbejder med et særligt øje for hvordan DU har det følelsesmæssigt med dig selv og dine klienter (modoverføringsreaktioner). Det kan være rigtig slidsomt at møde vores klienters mange måder at forsvare sig selv mod eget indre på, og det er også hårdt at opleve klienters selvbeskyttende adfærd mod følelsesmæssig kontakt til os. Det vækker alt muligt i os – og det ser vi på sammen, så du forbliver glad for dig selv og for det vigtige arbejde du udfører.

Kontakten og nærheden til dig selv og din egen krop og sjæl er i centrum, sådan at det faglige fokus i høj grad bruges som ‘nøglehul’ til dine egne ubearbejdede sår på sjælen og blinde vinkler. I supervision laver vi ikke terapi sammen , men jeg går nænsomt så tæt på dig som du tillader, så du bliver klar over hvordan en klients besvær spiller ind i dit eget besvær – sådan at du kan arbejde med frisættelse af dine egne fortrængninger og forløsning af traumer i individuel terapi. (Men derfor kan SuperVisionen godt have en stor terapeutisk effekt for dig alligevel! Og vi hilser al transformation og trancendation velkommen).

Jeg støtter dig i at finde dig tilpas med din særlige stemme eller din særlige stil i det terapeutiske rum – altså alt det der kun kan komme sig til udtryk i verden som dig – alt det der er unikt for dig og der hvor du ikke ligner eller lyder som andre end dig selv. Det kræver en god portion selvstøtte og selvomsorg at give plads til at være den man er, og det nærer vi sammen her.

Vi tager samtidig afsæt i den nyere psykodynamiske tænkning, som den er overskuelig gjort i ISTDP ved hjælp af (populært kaldet) konflikt-, og person trekanten, samt den nyeste neurovidenskab, emotionsforskning og moderne tilknytningsteori som den bygger på.

SuperVisionen er IKKE en indføring i ISTDP, men vi orienterer os ved hjælp herfra.

På baggrund af de cases du er optaget af i din terapi og hvad det betyder for hvordan du har det med dig selv – fagligt og personligt – vil vi sammen udforske, udfordre, mærke og tænke over hvordan du støttes i at vokse og udvikle dig.

Jeg trækker på min faglige viden om moderne psykodynamisk tænkning (ISTDP), og omdrejningspunkterne er blandt andet:

  • den terapeutiske alliance
  • de non-specifikke faktorer i psykoterapi
  • hvordan du dyrker en ånd af fællesskab med din klient
  • hvordan du gør følelser til en central del af dit arbejde
  • fokus på projektioner, overføring og modoveføring (og hvordan du kan arbejde med dem)
  • hvordan du arbejder her-og-nu
  • hvordan du forstår klientens (og dine egne) kropsoplevelser og signaler
  • hvad vi ved om hvad ‘angst’ er og hvordan vi kan forstå angstsignaler –
  • og vigtigst af alt, hvordan du kan sikre dig mange givende år som psykoterapeut og medmenneske.

At DU vender behandler-kriser til personlige udviklingsmuligheder.

At DU mærker glæde og taknemmelighed over at møde dit eget gryende potentiale.

At DU respekterer dig selv og ser, at det du oplever som problemer og forhindringer i dit arbejde er et nøglehul til selvoplysing og selvudvikling.

At DU mærker sammenhæng og mening i dig selv og det arbejde du udfører med andre mennesker.

At DU nærer dig ved fællesskaber, hvor vi alle er dedikerede til god balance mellem selvkærlighed og næstekærlighed.

At DU føler en større forankring i både dit spirituelle væsen og din fantastiske jordiske krop (altså at du mærker indeni, fysiologisk, her-og-nu samt forbinder dig til din energi, din ånd, din sjæl)

At DU kan genkende alt det vi taler om i en psykodynamisk, eksistentiel, neurovidenskablig, følelsesmæssig og tilknytningsorienteret faglig kontekst.

praktisk

Vi mødes i klinikken i København NV og aftaler gerne et par datoer forud. Din SuperVision kan være enten 60, 90 eller 120 minutter.

Alternativt har vi supervision på zoom – og du kan dele din supervision med en eller flere andre over 1 eller 2 timer. 

Du kan medbringe video, hvis det passer dig. Alternativt taler vi om hvad du oplever, rollespiller, eller hvad der nu passer din læringsform bedst.

Der er gratis parkering i området, 3 timer ad gangen, og vi har gode P-forhold. Der går busser lige til ‘porten’, og nærmeste tog er fra Nørrebro station.

Datoer

Dem finder vi sammen.

Pris

1300kr pr. SuperVisionstime.

 

(Det med småt)

Ikke udfyldt