Gruppe SuperVision

og personlig udvikling

Giv dig tid og rum til at stoppe op i dit arbejde som psykoterapeut, og bliv del af en månedlig SuperVisions gruppe, der forener lige dele læring og næring af dit sind.

Det er vigtigt for mig at byde på et samvær, der tager afsæt i at møde dig som menneske først, med de udfordringer du oplever i en psykoterapeutisk kontekst.

Jeg inviterer dig ind i et trygt rum af ligesindede, hvor:

Det du har brug for hjælp til bliver anskuet og vendt til meningsfulde, personlige opgaver, som du kan høste små og store sejre gennem. Vi omarbejder og nedbryder problemer til mindre urovækkende dele, sådan at det bliver nemmere for dig at vende oplevelse af krise til kontrollerbare muligheder med synlige resultater. Jeg véd, at det der virkelig motiverer dig til at fortsætte med dit arbejde (og dit liv) er oplevelsen af at have det der skal til, at du lykkes med det du sætter dig for, og at du finder mening i det der er bøvlet. Ligesom dine klienter!

Vi samarbejder med et særligt øje for hvordan DU har det følelsesmæssigt med dig selv og dine klienter (modoverføringsreaktioner). Det kan være rigtig slidsomt at møde vores klienters mange måder at forsvare sig selv mod eget indre på, og det er også hårdt at opleve klienters selvbeskyttende adfærd mod følelsesmæssig kontakt til os. Det vækker alt muligt i os – og det ser vi på sammen, så du forbliver glad for dig selv og for det vigtige arbejde du udfører.

Kontakten og nærheden til dig selv og din egen krop og sjæl er i centrum, sådan at det faglige fokus i høj grad bruges som ‘nøglehul’ til dine egne ubearbejdede sår på sjælen og blinde vinkler. I supervision laver vi ikke terapi sammen , men jeg går nænsomt så tæt på dig som du tillader, så du bliver klar over hvordan en klients besvær spiller ind i dit eget besvær – sådan at du kan arbejde med frisættelse af dine egne fortrængninger og forløsning af traumer i individuel terapi. (Men derfor kan SuperVisionen godt have en stor terapeutisk effekt for dig alligevel! Og vi hilser al transformation og trancendation velkommen).

Jeg støtter dig i at finde dig tilpas med din særlige stemme eller din særlige stil i det terapeutiske rum – altså alt det der kun kan komme sig til udtryk i verden som dig – alt det der er unikt for dig og der hvor du ikke ligner eller lyder som andre end dig selv. Det kræver en god portion selvstøtte og selvomsorg at give plads til at være den man er, og det nærer vi sammen her.

Vi tager samtidig afsæt i den nyere psykodynamiske tænkning, som den er overskuelig gjort i ISTDP ved hjælp af (populært kaldet) konflikt-, og person trekanten, samt den nyeste neurovidenskab, emotionsforskning og moderne tilknytningsteori som den bygger på. SuperVisionen er IKKE en indføring i ISTDP, men vi orienterer os ved hjælp herfra.

På baggrund af de cases du er optaget af i din terapi og hvad det betyder for hvordan du har det med dig selv – fagligt og personligt – vil vi sammen udforske, udfordre, mærke og tænke over hvordan du støttes i at vokse og udvikle dig. Jeg byder ind med falighed til fordybelse af tematikker, på baggrund af et solidt vidensgrundlag i moderne psykodynamisk tænkning (ISTDP).

Vi dvæler blandt andet ved den terapeutiske alliance, de non-specifikke faktorer i psykoterapi, hvordan du dyrker en ånd af fællesskab med din klient, hvordan du gør følelser til en central del af dit arbejde, fokus på projektioner, overføring og modoveføring (og hvordan du kan arbejde med dem), hvordan du arbejder her-og-nu, hvordan du forstår klientens (og dine egne) kropsoplevelser og signaler, hvad vi ved om hvad ‘angst’ er og hvordan vi kan forstå angstsignaler – og vigtigst af alt, hvordan du kan sikre dig mange givende år som psykoterapeut og medmenneske.

At DU vender behandler-kriser til personlige udviklingsmuligheder.

At DU mærker glæde og taknemmelighed over at møde dit eget gryende potentiale.

At DU respekterer dig selv og ser, at det du oplever som problemer og forhindringer i dit arbejde er et nøglehul til selvoplysing og selvudvikling.

At DU mærker sammenhæng og mening i dig selv og det arbejde du udfører med andre mennesker.

At DU nærer dig ved fællesskaber, hvor vi alle er dedikerede til god balance mellem selvkærlighed og næstekærlighed.

At DU føler en større forankring i både dit spirituelle væsen og din fantastiske jordiske krop (altså at du mærker indeni, fysiologisk, her-og-nu samt forbinder dig til din energi, din ånd, din sjæl)

At DU kan genkende alt det vi taler om i en psykodynamisk, eksistentiel, neurovidenskablig, følelsesmæssig og tilknytningsorienteret faglig kontekst.

praktisk

Vi mødes i klinikken i København NV (eller ude i landet hos dig) i 4-6 bloktimer ad gangen, så ofte du og din gruppe ønsker det, og vi har planlagt datoer for mindst 6 måneders supervision ad gangen.

De 4-6 bloktimer ligger fortrindsvist i dagtimerne mellem 09-16, men jeg er åben for alternative tider.

Der er 4 til 6 deltagere på et SuperVisions hold:

  • Enten et hold som du selv sammensætter, eller
  • Et hold bestående af dig og andre som har rettet henvendelse til mig for gruppesupervision.
  • Alle har viden om og interesse for ISTDP som teori og metode.

Jeg sørger for kaffe/the, vand, frugt og nødder og lidt sødt, som kan holde den største sult fra døren – og jeg sætter rummet i en atmosfære af tryghed og varme.

Vi sidder tæt – på yoga måtter med puder (og bare tæer🙏) – mit lokale er lille og enkelt, men slutter til omkring os på en skøn måde, synes jeg.

Og hvis vi mødes på en lokation som du/i står for (in-house supervision), så står du/i for kaffe/the, frugt og lidt sødt, og det er en fordel at i har en tavle og AV udstyr, som vi kan se video på.

Datoer

Dem finder vi sammen.

Pris

1300kr pr. deltager pr. SuperVisionsdag á 4-6 timer, inkl. små pauser

 

(Det med småt)

Ikke udfyldt