3-årig ISTDP uddannelse målrettet psykoterapeuter

 

Dyk ned i en intensiv læringsrejse med Rikke Hvelplund over 18 moduler, hvor du vilopnå en dyb forståelse af det teoretiske og metodiske fundament i ISTDP.

Gennem en kombination af undervisning, praktiske øvelser, videodemonstrationer og supervision vil du udvikle og finpudse dine færdigheder, så de passer til din personlige stil.

Dette vil ruste dig til effektivt og nænsomt at hjælpe klienter inden for et bredt psykopatologisk spektrum.

 

Er du eksistentielt optaget af at udforske dit indre livs dybeste dimensioner – og genetablere kontakten til dig selv og din sjæls kalden på gennemgribende forvandling og frigørelse at eget potentiale? Så se her!

Sammen vil vi over 8 fordybelsesaftener (cirka hver 14 dag) gå helt tæt på dig, og nære din fortløbende selvaktualiserende rejse, hvor jeg støtter dig i at mærke den visdom du bærer i dig,  som skal lede dig mod et autentisk, glædesfuldt og givende liv. 

Sammen med en gruppe af fantastiske kvinder som dig selv, giver vi blokeringer, tung energi og selvsabotage kamp til stregen for at du for alvor kan mærke hvem du er, mærke din intuition, dine følelser og din livskraft og din uendelige kærlighedskilde til dig selv.

Jeg anerkender og ser dig som spirituelt væsen i din egen ret – det er en del af vores fællesskab at være nysgerrige og åbne for hvordan du ser dig selv i verden, hvad dit kald (eller flere kald) består i og hvordan du tager vare på dig selv som menneske.

Forløbet er for dig der er ‘down to earth’, som vil være i et fællesskab fritaget for ‘guru-nykker’ og som er tiltrukket af et ligeværdigt og gensidigt respektfuldt nærvær af skønne mennesker som dig selv.

Jeg glæder mig SÅDAN til at møde dig! 🙏

Rikke Hvelplund kursus selvudvikling
2.uge Rikke Hvelplund fordybelses aften
3.uge kursus Rikke Hvelplund
4.uge kursus Rikke Hvelplund
5.uge kursus Rikke Hvelplund
6.uge kursus
Rikke Hvelplund
Rikke Hvelplund

I forløbet får du:

Venlig og nysgerrig udfoldelse af de problematikker du oplever.

Forståelse for egen anddel i tilbagevendende kriser

Berigende indsigt i at dine problematikker er nøglehuller til transformerende personlig og åndelig vækst.

Hjælpsom forståelse af projektioner, selvsabotage og selvneglegt, følelser, angst og forsvar og meget meget mere. Alt sammen for at booste din kapacitet til vækst, transformation og et liv i glæde.

Træning i meditative teknikker HVER GANG VI MØDES, hvor dit åndedrag bliver redskab til øjeblikkelig beroligelse, ro og nærvær i krop og sind.

Masterclass i åndedrag – så du trækker dit vejr og dermed livet IND, og slipper spændinger og begrænsninger UD.

OG – fordybelse i temaer som:

Samhøringhed, selvstændighed og afhængighed

Hvad er angst og følelser egentlig?

Intention og handling

Skam og den sunde/usunde skyld

Trancendens og spiritualitet – hvad er dine pejlemærker?

 

Visionen for dig – er et ubetinget kærligt favntag med din menneskelige og åndelige natur.

 

At DU ser dine kriser og problemer som portaler til personlig vækst.

At DU mærker glæde og taknemmelighed over at møde dit eget gryende potentiale.

At DU respekterer dig selv og ser, at det du oplever som problemer og forhindringer i dit liv og relationer er nøglehuller til selvoplysing, selvudvikling og åndelig transformation.

At DU mærker sammenhæng og mening i dig selv og det kald du har her i verden.

At DU nærer dig ved fællesskaber, hvor alle er dedikerede til god balance mellem selvkærlighed og næstekærlighed

At DU føler en større forankring i både dit spirituelle væsen og din fantastiske jordiske krop (altså at du mærker indeni, fysiologisk, her-og-nu samt forbinder dig til din energi, din ånd, din sjæl)

At DU kan genkende alt det vi taler om i en psykodynamisk, eksistentiel, neurovidenskablig, følelsesmæssig og tilknytningsorienteret kontekst, som giver mening for dig.

At DU får modet til at realisere dig selv – at stå i verden som den du er, med det du kommer med (som er helt særligt for dig), i glæde og kærlighed med dig selv og dem omkring dig.

 

praktisk

Vi mødes 2 gange om måneden i 4 måneder fra 1700-2100 i København NV (mit klinik rum)

Der er max. 6 deltagere på hvert hold – først til mølle.

Jeg sørger for kaffe/the, vand, frugt og nødder, og sørger for en atmosfære mættet med omsorg, masser af god tid til dig og ubetinget kærlighed til den du er.

Datoer

17-18 september

29-30 oktober

6-7 december

10-11 januar

6-7 marts

8-9 maj

Øvrige datoer kommer

Pris

16.660 kr. for 8 transformerende fordybelses aftener

Du kan betale i 8 rater, hvis du har brug for det. Så er prisen pr aften 2.250kr.

 

 

(Det med småt)

Soul Caravan er ikke et behandlingsforløb, og kan ikke sidestilles med at modtage individuel pykoteraterapeutisk hjælp.

Du har selv ansvar for at tage kontakt til en psykolog eller psykoteraupeut, hvis du har brug for tilbundsgående hjælp til at bearbejdning af dine psykologiske problemer – du kan altid tilkøbe individuelle sessioner hos mig, men jeg peger dig også gerne videre til andre dygtige behandlere.

Hvis jeg vurderer, at du har bedre af at udvikle dig under andre betingelser end dem som et Soul Caravan forløb kan tilbyde dig, har jeg frihed til at stoppe dit forløb hos mig mod at tilbage betale dit køb. Men jeg håber selvfølgelig, at vi sammen kan støtte og styrke dig i din vej, hjem til dig selv🙏